E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The answer of [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 51-51

The answer of


Tanınız nedir 3'ün cevabı

Granuloma fissuratum nadir görülen, benign bir hastalık olup, ilk kez 1932 yılında Sutton tarafından bukkal mukozada ağız içi protezlerinin yarattığı basınca bağlı tanımlanmış bir antitedir1,2. 1965 yılında ise Ebstein uygun olmayan gözlük kullanımına bağlı kulak arkasında bu antiteyi tariflemiştir2. Lezyonlar genelde burun kökünün iç kantusunda ya da kulak arkasında yerleşim gösterirler. Bazı otörler bu tablonun prurigo nodularisin bir varyantı olduğunu düşünmektedirler. Lezyon ortasındaki oluklanma nedeni ile bazal hücreli kanser ya da derinin malign tümörleri ile karışabilir. Genelde tek taraflı yerleşim gösteren lezyon uygun gözlük ya da iyi oturan protez ile spontan gerilemektedir. Bizim olgumuzda da 5 ay öncesinde gözlük kullanımı ile lezyon oluşması tetiklenmişti ve gözlük sapının kronik bir irritasyonu bulunmaktaydı. Gözlüğünü değiştiren hastada lezyon 2-3 ay içinde kendiliğinden geriledi (Resim 1d). İnatçı olgularda cerrahi eksizyon önerilebilir. Gözlük ya da ağız içi protez kullanan hastalarda kulak arkası, burun kökü ve ağız içinde asemptomatik bir papül-nodül varlığında, ortasında da fissür varlığında “Granuloma Fissuratum” akla gelmelidir.


. The answer of. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 51-51
LookUs & Online Makale