E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Patient management in dermoscopy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 2-6 | DOI: 10.4274/turkderm.82956

Patient management in dermoscopy

Işıl Kılınç Karaarslan
Dermato-oncology Unit, Department Of Dermatology, Ege University, Medical Faculty,ızmir

Considering the work load in daily practice, it’s necessary to establish a cost-effective approach in the dermoscopic evaluation for early diagnose of melanoma, which is the primary goal of dermoscopy. In this article, the basic characteristics of “patient management strategy in dermoscopy”, which are necessary for such an approach, are discussed.

Keywords: Dermoscopy, digital dermoscopy, melanoma

Dermoskopide hasta yönetimi

Işıl Kılınç Karaarslan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermato-onkoloji Ünitesi, İzmir

Dermoskopinin primer hedefi olan “melanomun erken tanısı” amacıyla yaptığımız dermoskopik değerlendirmelerde, günlük pratikteki yoğunluk göz önünde bulundurularak, maliyet-etkin bir yaklaşım geliştirmek gerekmektedir. Bu makalede, böyle bir yaklaşım geliştirebilmesi için gerekli “dermoskopide hasta yönetimi” stratejisi konusunda temel özellikler tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, digital dermoskopi, melanom

Işıl Kılınç Karaarslan. Patient management in dermoscopy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 2-6

Corresponding Author: Işıl Kılınç Karaarslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale