E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Turkish Guidelines for the Management of Psoriasis with Biologic Agents [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 66-73

Turkish Guidelines for the Management of Psoriasis with Biologic Agents

Sibel Alper1, Nilgün Atakan2, Mehmet Ali Gürer3, Nahide Onsun4, Güzin Özarmağan5
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
5Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey


Türkiye Psoriasis Biyolojik Ajan Kullanım Kılavuzu

Sibel Alper1, Nilgün Atakan2, Mehmet Ali Gürer3, Nahide Onsun4, Güzin Özarmağan5
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sibel Alper, Nilgün Atakan, Mehmet Ali Gürer, Nahide Onsun, Güzin Özarmağan. Turkish Guidelines for the Management of Psoriasis with Biologic Agents. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 66-73

Corresponding Author: Sibel Alper, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale