E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Ultraviolet Radiation Sources and Dosimetry [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 58-61 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s58

Ultraviolet Radiation Sources and Dosimetry

Ayşe Kavak1, Zehra Gürlevik2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Dermatoloji Ve Lepra Kliniği, İstanbul
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Düzce

As a dermatologist, it is necessary to have some knowledge about the principles of phototherapy and photochemotherapy. Thus, these treatments can be used more effectively. It does not mean that dermatologists should know more details as a photobiologist or an engineer. However, some knowledge may provide “a good clinical practice” in the patient management. In this section, ultraviolet radiation sources, dosimetry and some answers about photo(chemo)therapy questions have been evaluated trying to “not boring” to the readers.

Keywords: PUVA, UVB, ultraviolet, dosimetry, radiation sources

Ultraviyole Işınım Kaynakları ve Dozimetri

Ayşe Kavak1, Zehra Gürlevik2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Deri ve Zührevi Hastalıklar Ve Lepra Kliniği, İstanbul
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Düzce

Fototerapi ve fotokemoterapinin prensiplerini anlamak, bu tedavilerin etkin olarak kullanılması için gereklidir. Elbette bu bilgilerle dermatologların fotobiyolog ya da bir mühendis olması beklenmez, ancak tedaviye cevapsız ya da yeterli cevap alınamayan hastalarda nedenler tahmin edilebilir. Bu bölümde, dermatologları “çok sıkmamaya çalışarak” ultraviyole ışınım kaynakları, dozimetri ve pratikte önemli olabilen bazı soruların cevapları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: PUVA, UVB, ultraviyole, dozimetri, ışınım kaynakları

Ayşe Kavak, Zehra Gürlevik. Ultraviolet Radiation Sources and Dosimetry. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 58-61

Corresponding Author: Ayşe Kavak
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale