E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Topical Dimethylsulfoxide: Successful Treatment of a Case of Localized Cutaneous Mucinosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 53-54 | DOI: 10.4274/turkderm.86658

Topical Dimethylsulfoxide: Successful Treatment of a Case of Localized Cutaneous Mucinosis

Bengü Gerçeker Türk1, Meltem Türkmen1, İlgen Ertam1, Sinem Yaprak Karavana2, Tuğrul Dereli1
1Ege University Medical Faculty, Department Of Dermatology, Izmir
2Resident Of Pharmacy, Ege University Faculty Of Pharmacy, Izmir

Cutaneous mucinoses is a connective tissue disorder characterized by the abnormal deposition of mucin in the dermis. Treatment of the disorder is limited only to case reports because of the rarity of the disease. The literature about the usage of dimethyl sulfoxide in cutaneous mucinosis is limited only to a case report of scleromxyedema treated by oral administration of the chemical. Herein, we report a case of localized cutaneous mucinosis who have been treated successfully with topical 50% dimethyl sulfoxide bioadehesive gel.

Keywords: Cutaneous mucinoses, dimethyl sulfoxide, therapy

Topikal Dimetil Sülfoksit: Başarılı Bir “Lokalize Deri Müsinozu” Tedavisi

Bengü Gerçeker Türk1, Meltem Türkmen1, İlgen Ertam1, Sinem Yaprak Karavana2, Tuğrul Dereli1
1Ege Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, İzmir

Deri müsinozu, dermiste anormal müsin birikimi ile karakterize bir konnektif doku hastalığıdır. Hastalığın nadir görülmesinden dolayı hastalığın tedavisi sadece olgu bildirimleri ile sınırlıdır. Literatürde dimetil sülfoksitin deri müsinozu tedavisindeki kullanımı, oral dimetil sülfoksitin ile tedavi edilen bir skleromiksödem olgusu ile sınırlıdır Burada %50 dimetil sülfoksit jelin topikal kullanımı ile başarılı sonuç alınmış bir lokalize deri müsinozu olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deri müsinozu, dimetil sülfoksit, tedavi

Bengü Gerçeker Türk, Meltem Türkmen, İlgen Ertam, Sinem Yaprak Karavana, Tuğrul Dereli. Topical Dimethylsulfoxide: Successful Treatment of a Case of Localized Cutaneous Mucinosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 53-54

Corresponding Author: Meltem Türkmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale