E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(A): 8-10

Kutanöz T Hücreli Lenfomalarda Tedavi ve Takip

Nahide Onsun
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul


Nahide Onsun. Kutanöz T Hücreli Lenfomalarda Tedavi ve Takip. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(A): 8-10

Corresponding Author: Nahide Onsun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale