E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of lymphogranuloma venereum with unknown transmission site [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 216-217

A case of lymphogranuloma venereum with unknown transmission site

Özgül Çoban Balık1, Cihangir Aliağaoğlu1, Zeki Çabuk2
1Erzurum Numune Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
2Erzurum Numune Hastanesi, Üroloji Kliniği

Lymphogranuloma venereum is a rare form of the sexually transmitted disease caused by Chlamydia trachomatis. In this manuscript a case of lymphogranulaoma venereum with unknown transmission site is presented.

Keywords: Lymphogranuloma venereum

Bulaşyolu Tespit Edilemeyen Bir Lenfogranuloma Venereum (LGV) Olgusu

Özgül Çoban Balık1, Cihangir Aliağaoğlu1, Zeki Çabuk2
1Erzurum Numune Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Erzurum Numune Hastanesi, Üroloji Kliniği

Lenfogranuloma venereum Chlamydia trachomatis’in neden olduğu cinsel yolla bulaşan ve nadir olarak görülen bir hastalıktır. Bu yazıda bilateral çok sayıda inguinal lenfadenopati ve ülserasyon gösteren, bulaşyolu tesbit edilemeyen bir lenfogranuloma venereum olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lenfogranuloma venereum

Özgül Çoban Balık, Cihangir Aliağaoğlu, Zeki Çabuk. A case of lymphogranuloma venereum with unknown transmission site. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(3): 216-217

Corresponding Author: Özgül Çoban Balık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale