E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 250-254

Alkolizm ve deri bulguları

Ahmet Metin1, Şule Subaşı1, Latif Aktan2
1100. Yıl Ün. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM

Alkol, bağımlılığı insanlar üzerinde sosyal ve psikolojik bakımdan olumsuz etkilere sahip olması yanında çeşitli dermatolojik belirti ve hastalıklara yol açmaktadır. Alkoliklerde görülen deri bulgu ve hastalığı sıklığının araştırılması amaçlanan bu çalışmada Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde yatarak tedavi gören, DSM IV kriterlerine göre alkol bağımlılığı tanısı konmuş 81 hasta ele alındı. Hastaların 78'i (%96,3) erkek 3' ü ise (%3,7) kadın olgulardan oluşuyordu. Genel yaş ortalaması 41,63 (9,84 olan hastalarda yaşın 20 ile 75 arasında değiştiği görüldü. Görüşmede hastaların 22' si (%27,16) alkol alındığında, 19' u (%23,46) alkolsüz kaldığında ortaya çıkan kızarıklık, kaşıntı, terleme gibi deri belirtileri tarif etti. Sadece 16' sı (%19,75) bir deri hastalığına sahip olduğunu bildirirken, muayeneleri sonucu 68'inde (%83,95) bir veya birden fazla dermatolojik bulgu ve hastalığa rastlanıldı. Bunlar arasında glossid, seboreik dermatit, mantar enfeksiyonları, kontakt dermatit, yüzde telenjiektazi ve eritem gibi tanı ve belirtiler oldukça sık bulunuyordu. Ayrıca hemen hepside sigara bağımlısıydı ve bir çoğunda özellikle yoksunluk döneminde aşırı kullanım sonucu daha çok el, dudak ve dilde ortaya çıkmış olan tütün isi mevcuttu. Alkol bağımlılarında bazı deri lezyon ve hastalıkları sık görülmekte olup çoğu zaman hastalar tarafından ihmal edilmektedir. Bunlar hastaların alışkanlıkları hakkında bazı ipuçları taşıması yanında tedavi gerektiren önemli sorunlardır.


Ahmet Metin, Şule Subaşı, Latif Aktan. Alkolizm ve deri bulguları. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 250-254
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale