E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Quality of Life in Children with Dermatological Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 60-66 | DOI: 10.4274/turkderm.88886

Quality of Life in Children with Dermatological Diseases

Cemal Bilaç1, Öznur Bilaç2, Serap Öztürkcan1
1Department Of Dermatology, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Manisa Mental Health Hospital, Manisa, Turkey

Quality of life is a broad concept that also includes personal well-being beyond the personal health status. In the world, not as much as adult age groups, there have been developed for a certain number of general purpose quality of life scales for children and adolescents. Evaluation of the quality of life in children include some differences than in adults. Knowledge of the children's developmental stages’ differences is important for researchers whose improve and use the quality of life scales. The most studied quality of life in children are atopic dermatitis and psoriasis dermatological diseases. Otherwise there are researches related to quality of life for several dermatological diseases such as alopecia areata, dermatomyositis, ectodermal dysplasia, photosensitivity disorders, molluscum contagiosum, neurofibromatosis and vitiligo. In this review, the researches about quality of life in children with dermatologic disease has been reviewed.

Keywords: Child, Dermatology, Quality of Life

Çocuklarda Dermatolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi

Cemal Bilaç1, Öznur Bilaç2, Serap Öztürkcan1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Manisa
2Manisa Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Manisa

Yaşam kalitesi, kişisel sağlık durumundan öte, kişisel iyilik halini de içine alan daha geniş bir kavramdır. Yetişkin yaş grupları kadar olmasa da dünyada çocuk ve ergen yaş grubu için geliştirilmiş olan belirli sayıda genel amaçlı yaşam kalitesi ölçeği vardır. Çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi erişkinlerden bazı farklılıklar içermektedir. Çocukların gelişim dönemleri ile ilgili olan bu farklılıkların bilinmesi yaşam kalitesi ölçeklerinini geliştiren ve kullanan araştırmacılar açısından önem taşımaktadır. Çocuklarda yaşam kalitesinin en fazla araştırıldığı dermatolojik hastalıklar olarak atopik dermatit ve psoriasis dikkati çekmektedir. Bunun dışında alopesi areata, dermatomyozit, ektodermal displaziler, fotosensitivite hastalıkları, molluskum kontagiozum, nörofibromatozis ve vitiligo gibi çeşitli dermatolojik hastalıklarda yaşam kalitesi ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Bu derlemede dermatolojik hastalıkları bulunan çocuklarda yaşam kalitesi ile ilgili yapılmış olan araştırmalar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Dermatoloji, Yaşam Kalitesi

Cemal Bilaç, Öznur Bilaç, Serap Öztürkcan. Quality of Life in Children with Dermatological Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 60-66

Corresponding Author: Cemal Bilaç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale