E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Diffuse alopecia; nutritional factors and supplements [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 45-47

Diffuse alopecia; nutritional factors and supplements

Güneş Gür Aksoy
Dermatology Clinic, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

Hair is constantly produced and shed. The hair follicles producing the hair require calories, proteins, trace elements, and vitamins for this intense biosynthetic activity. Thus, hair growth quality and quantity are closely related to an individuals diet. The nutritional factors that are important for hair growth, and thus should be evaluated, and if deficient replaced in alopecias will be discussed in this review.

Keywords: Hair, alopecia, nutrition, hair follicle, iron deficiency, sistein, millet extract, calcium pantotenate

Diffüz saç dökülmeleri; besinsel eksikler ve destekler

Güneş Gür Aksoy
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Saçlar sürekli olarak üretilir ve dökülürler. Saçları üreten kıl folikülleri, bu yoğun biyosentez aktiviteleri için kaloriye, proteinlere, eser elemanlara ve vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, saç gelişiminin hem kalitesi hem de miktarı bireyin beslenmesiyle yakından ilişkilidir. Bu derlemede kıl gelişiminde önem gösteren, dolayısıyla saç dökülmelerinde araştırılması ve eksikliğinde desteklenmesi gereken nutrisyonel faktörler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Saç, saç dökülmesi, beslenme, kıl follikülü, demir eksikliği, sistein, sarı darı ekstresi, kalsiyum pantotenat

Güneş Gür Aksoy. Diffuse alopecia; nutritional factors and supplements. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 45-47

Corresponding Author: Güneş Gür Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale