E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Paraneoplastic importance of reactive dermatoses [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 69-77 | DOI: 10.4274/turkderm.47.s12

Paraneoplastic importance of reactive dermatoses

Algün Polat Ekinci1, Meryem Sevinç Elinç Aslan2
1Department Of Skin And Venereal Diseases, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Dermatology, T. C. Ministry Of Health Beykoz State Hospital, Istanbul, Turkey

Reactive dermatoses may occur related to many underlying causes including infections, inflammatory diseases, medications and malignancies. In the management of these dermatoses the investigation of underlying cause is crucial besides the therapy of dermatosis. In this review, mainly the paraneoplastic potentials of reactive dermatoses have been evaluated and additionally the etiology, follow-up and treatment have been discussed. Recent literature about figurated erythemas (erythema annulare centrifugum, erythema gyratum repens, necrolytic migratory erythema), neutrophilic dermatoses (Sweet’s syndrome, pyoderma gangrenosum, subcorneal pustular dermatosis) and erythema nodosum have been scrutinized.

Keywords: Paraneoplasia, reactive dermatoses, Sweet syndrome, erythema gyratum repens, necrolytic migratory erythema, erythema annulare centrifugum, subcorneal pustular dermatosis, erythema nodosum, pyoderma gangrenosum

Paraneoplastik özellik gösteren reaktif dermatozlar

Algün Polat Ekinci1, Meryem Sevinç Elinç Aslan2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2T. C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Reaktif dermatozlar infeksiyonlar, inflamatuar hastalıklar, ilaç kullanımı ve maligniteler başta olmak üzere birçok nedenle ortaya çıkabilirler. Böyle bir dermatozla karşılaşan hekimler dermatozu tedavi etmenin yanı sıra altta yatan nedeni araştırmaya da yönelirler. Bu derlemede, reaktif dermatozların paraneoplastik potansiyelleri değerlendirilerek tanı sonrası etyoloji, takip ve tedavide yapılması gerekenler irdelenmiştir. Figüre eritemler (eritem anüler santrifüj, eritema giratum repens, nekrolitik migratuar eritem), nötrofilik dermatozlar (sweet sendromu, piyoderma gangrenozum, subkorneal püstüler dermatoz) ve eritema nodozum ile ilgili güncel literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Paraneoplazi, Sweet sendromu, eritem anuler santrifüj, eritema giratum repens, nekrolitik migratuar eritem subkorneal püstüler dermatoz, eritema nodozum, piyoderma gangrenozum

Algün Polat Ekinci, Meryem Sevinç Elinç Aslan. Paraneoplastic importance of reactive dermatoses. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 69-77

Corresponding Author: Algün Polat Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale