E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Acquired aquagenic acrokeratoderma: A case series [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 157-159 | DOI: 10.4274/turkderm.89656

Acquired aquagenic acrokeratoderma: A case series

Nebahat Demet Akpolat1, Fadime Kılınç2, Ayşe Akbaş2, Ahmet Metin2
1Department Of Dermatoloji, Beykoz State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Dermatology, Ankara Atatürk Traning And Researsh Hospital, Ankara

Aquagenic syringeal acrokeratoderma (ASA) is a rare kind of an acquired keratoderma that predominantly affects adolescents and young females. The etiology is unknown. Clinically, ASA is characterized by transient edematous white papules and plaques occurring a few minutes after exposure to water. It is most commonly localized on the palms, but may also affect the plantar area and dorsum of the hand. Despite the female predominance mentioned in the literature, the aim of this study was to investigate the clinical characteristics of six male patients diagnosed with ASA in our clinic.

Keywords: Aquagenic syringeal acrokeratoderma, male, dorsum of the hand

Akkiz akuajenik akrokeratoderma: Olgu serisi

Nebahat Demet Akpolat1, Fadime Kılınç2, Ayşe Akbaş2, Ahmet Metin2
1Beykoz Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara

Akuajenik siringeal akrokeratoderma (ASA); etiyolojisi bilinmeyen, sıklıkla adölesan ve genç erişkin kadınları etkileyen, nadir, edinsel bir keratoderma türüdür. Klinik olarak suyla temastan birkaç dakika sonra ortaya çıkan, geçici ödematöz beyaz papül ve plaklarla karakterizedir. Sıklıkla palmar yüzeylerde lokalizedir, el dorsalleri ve ayak tabanını da etkileyebilir. Bu çalışmada; literatürde kadın predominansı üzerinde durulmasına rağmen, kliniğimizde ASA tanısı alan altı erkek hastanın klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akuajenik siringeal akrokeratoderma, erkek, el dorseli

Nebahat Demet Akpolat, Fadime Kılınç, Ayşe Akbaş, Ahmet Metin. Acquired aquagenic acrokeratoderma: A case series. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 157-159

Corresponding Author: Nebahat Demet Akpolat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale