E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 140-142 | DOI: 10.4274/turkderm.35761

What is your diagnosis?

Şirin Yaşar1, Filiz Cebeci1, Sema Aytekin1, Fatih Göktay1, Şule Yüksel1, Pembegül Güneş2
1University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Istanbul, Turkey

Keywords: Sarcoidosis, Scalp, Trichoscopy

Tanınız nedir?

Şirin Yaşar1, Filiz Cebeci1, Sema Aytekin1, Fatih Göktay1, Şule Yüksel1, Pembegül Güneş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Saçlı deri, trikoskopi

Şirin Yaşar, Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şule Yüksel, Pembegül Güneş. What is your diagnosis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 140-142

Corresponding Author: Şirin Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale