E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Apremilast [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 70-74 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.90359

Apremilast

Nihal Kundakçı
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Ankara, Turkey

Apremilast is an orally used small-molecule inhibitor of phosphodiesterase-4. It has been approved for the treatment of adult patients with psoriatic arthritis and moderate to severe plaque psoriasis. Clinical studies have reported that it is also effective in hairy skin and nail psoriasis, generalized pustular psoriasis, and palmoplantar pustulosis. In psoriasis vulgaris, a PASI75 response was achieved in 30-70% of the patients in 12-16 weeks. It is generally well-tolerated, and its most common side effects are diarrhea, headache, and nausea, all of which disappear in time.

Keywords: Psoriasis, phosphodiesterase inhibitor, apremilast

Apremilast

Nihal Kundakçı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Apremilast, oral olarak kullanılan, küçük moleküllü fosfodiesteraz-4 inhibitörüdür. Psoriatik artritli ve orta/şiddetli plak psoriasisli yetişkin hastaların tedavisinde onaylıdır. Yapılan klinik çalışmalarda saçlı deri, tırnak psoriasisi, jeneralize püstüler psoriasis ve palmoplantar püstülosiste de etkili olduğu bildirilmiştir. Psoriasis vulgariste PAŞİ75 cevabı hastaların %30-70’inde 12-16 haftada alınmıştır. Genel olarak iyi tolere edilir, diyare, baş ağrısı ve bulantı en sık görülen yan etkiler olup zamanla geriler.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, fosfodiesteraz inhibitörü, apremilast

Nihal Kundakçı. Apremilast. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 70-74

Corresponding Author: Nihal Kundakçı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale