E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 236-238

Subkorneal püstüler dermatoz tip ıga pemfigusu

Sevil Gündüz1, İkbal Esen Aydıngöz1, Osman Güney1
Haydarpaşa Numune Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

IgA pemfigusu, nispeten yeni tanımlanmış otoimmun büllü bir hastalıktır. Epidermisin desmosomal proteinlerine karşı oluşan spesifik IgA otoantikorlarının varlığı ile karakterizedir. Burada 2 yıldır kronik tekrarlayıcı nitelikte püstüler lezyonları olan 60 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Hastaya IgA pemfigusu tanısı konuldu ve olgunun klinik, histopatolojik ve immunfloresan özellikleri tartışıldı.


Sevil Gündüz, İkbal Esen Aydıngöz, Osman Güney. Subkorneal püstüler dermatoz tip ıga pemfigusu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 236-238
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale