E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Neonatal Dermatoses [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 68-72 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s12

Neonatal Dermatoses

Ümit Ukşal
Taksim Alman Hastanesi, İstanbul

The neonatal period is regarded as the first four weeks of extrauterine life. Skin disorders are commonly seen in the neonatal period, most of which are transient benign conditions such as physiologic desquamation, erythema toxicum neonatorum, milia, miliaria and colour changes. However, rare and serious infections, genetic diseases and tumours can be seen in this period. Differential diagnosis of benign transient skin conditions and serious disorders are very important. Environemental and genetic factors may regulate skin manifestations in newborn.

Keywords: Newborn, neonatal dermatoses

Yenidoğan Dermatozları

Ümit Ukşal
Taksim Alman Hastanesi, İstanbul

Ekstrauterin yaşamın ilk dört haftası neonatal dönem olarak kabul edilir. Neonatal dönemde deri bulguları sık görülür. Bu belirtilerin çoğu fizyolojik deskuamasyon, eritema toksikum neonatorum, milia, miliaria ve renk değişiklikleri gibi benign ve geçici durumlardır. Bununla birlikte nadiren ciddi infeksiyonlar, genetik hastalıklar ve tümörler de görülebilir. Benign, geçici belirtilerle ciddi hastalıkların ayırıcı tanısı çok önemlidir. Çevresel ve genetik faktörler yenidoğanın deri belirtilerinin oluşumunu belirler.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, yenidoğan dermatozları

Ümit Ukşal. Neonatal Dermatoses. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 68-72

Corresponding Author: Ümit Ukşal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale