E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A Case of Netherton Syndrome Associated with Aminoaciduria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 108-110

A Case of Netherton Syndrome Associated with Aminoaciduria

Ayşe Gül Erdoğan, Deniz Balaban, Emine Derviş, Aynur Karaoğlu
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey

Netherton syndrome (NS) is a rare and autosomal recessive ichthyosiform dermatosis characterized by ichthyosis linearis circumflexa, trichorrhexis invaginata and atopic manifestations. In addition, aminoaciduria may be observed in some patients. We present here a rare case of NS associated with aminoaciduria.

Keywords: Netherton syndrome, ichthyosis, aminoaciduria

Aminoasidürinin Eşlik Ettiği Netherton Sendromlu Bir Olgu

Ayşe Gül Erdoğan, Deniz Balaban, Emine Derviş, Aynur Karaoğlu
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Netherton sendromu (NS) nadir rastlanan ve otozomal resesif geçişli bir iktiyoz tipidir. Bu sendromun ana belirtileri iktiyozis linearis sirkumfleksa, yapısal kıl gövdesi anomalisi (trikoreksis invaginata) ve atopik yatkınlıktır. Bazı hastalarda nadir olarak aminoasidüri de gözlenebilir. Bu yazıda aminoasidürinin eşlik ettiği bir NS olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Netherton sendromu, iktiyozis, aminoasidüri

Ayşe Gül Erdoğan, Deniz Balaban, Emine Derviş, Aynur Karaoğlu. A Case of Netherton Syndrome Associated with Aminoaciduria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 108-110

Corresponding Author: Ayşe Gül Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale