E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis 7? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 47-48 | DOI: 10.4274/turkderm.93653

What is your diagnosis 7?

Müzeyyen Gönül1, Seray Külcü Çakmak1, Derya Yayla1, Aysel Çolak2
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Dermatology Department, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey


Tanınız nedir 7?

Müzeyyen Gönül1, Seray Külcü Çakmak1, Derya Yayla1, Aysel Çolak2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Yirmi beş yaşında kadın hasta sağ bacağında ve sağ kolunda bulunan kaşıntılı döküntü nedeni ile başvurdu. Hasta tam yaşını hatırlayamamakla birlikte bu döküntünün çocukluğundan beri bulunduğunu ancak zamanla biraz daha belirginleştiğini ifade etti. Son zamanlarda gelişen kaşıntı nedeni ile gittiği doktorlarca egzema tanısı konarak topikal steroid ve oral antihistamin verildiği ancak şikayetlerinde düzelme olmadığı öğrenildi. Hastanın öz geçmişinde ve soy geçmişinde özellik yoktu. Dermatolojik muayenede sağ kol lateral yüzünde omuzdan bileğe kadar uzanan, gövdenin sağ lateralinde ve sağ bacak arka yüzünde gluteal bölgeden ayak bileğine kadar uzanan hafif eritemli, yer yer atrofik hipopigmente görünen alanların bulunduğu lineer lezyonlar izlendi. Sağ bacaktaki lezyona 4-6 mm’lik dağınık olarak yerleşmiş hiperpigmente maküllerin ve 1,5 cm çaplı, yumuşak, sarımsı 1 adet nodülün eşlik ettiği görüldü (Resim 1a, b). Sol bacak arka yüzünde de belli belirsiz eritemli hafif atrofi izlenen lineer patch izlendi. Mukozalarda, saç ve tırnaklarda herhangi bir patoloji saptanmadı. Dişlerin muayenesi normaldi. Kemik grafilerinde patoloji saptanmadı. Rutin hemogram, biyokimyasal tetkikler ve abdominal ultrasonografi normal sınırlar içerisindeydi. Hastanın sağ bacaktaki yumuşak nodüler lezyonundan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde lipositlerin hemen epidermis altından başladığı ve lezyonun lipositlerden ve vasküler yapılardan zengin olduğu saptandı. Trikrom ile boyanan kollajenin lipositler arasında dağınık olarak yerleştiği görüldü (Resim 2a, b, c).

Anahtar Kelimeler: Fokal Dermal Hipoplazi, Goltz Sendromu

Müzeyyen Gönül, Seray Külcü Çakmak, Derya Yayla, Aysel Çolak. What is your diagnosis 7?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 47-48

Corresponding Author: Müzeyyen Gönül, Türkiye
LookUs & Online Makale