E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Non-Healing Ulcer on the Ala Nasi [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 73-73

Non-Healing Ulcer on the Ala Nasi

Ömer Ümmetoğlu
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Turkey


Burunda İyileşmeyen Yara

Ömer Ümmetoğlu
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Ömer Ümmetoğlu. Non-Healing Ulcer on the Ala Nasi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 73-73

Corresponding Author: Ömer Ümmetoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale