E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A Case of Cutaneous Leishmaniasis Mimicking Squamous Cell Carcinoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 44-46 | DOI: 10.4274/turkderm.93753

A Case of Cutaneous Leishmaniasis Mimicking Squamous Cell Carcinoma

Ali Murat Ceyhan1, Gonca Meriç1, Giray Aynali2
1Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Isparta
2Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Department Of Otorhinolaryngology, Isparta

Cutaneous leishmaniasis (CL) is a parasitic disease caused by protozoan belongs to the Leishmania genus and is transmitted to human skin by the bite of infected sand flies. It is still considered an important health issue in many parts of the world including our country. CL is most commonly seen in childhood and the lesions more frequently occur on the exposed parts of the body such as the face, neck and the extremities. The diagnosis of CL is quite easy in typical cases found in the endemic areas. However, the clinical spectrum of CL can be very broad and it can mimic a number of common dermatoses. Depending on subspecies of the Leishmania, immune response of the host and age, it may represent quite different and atypical cutaneous manifestations which elude diagnosis in the first instance. The variety of cutaneous findings and unusual presentations can lead to diagnostic challenge especially for inexperienced physicians in non-endemic areas where the disease is less frequently seen. In this report, we describe a case of CL which clinically mimicked squamous cell carcinoma in a 76-year–old female farmer living in a non-endemic area.

Keywords: Cutaneous leishmaniasis, differential diagnosis, squamous cell carcinoma

Skuamöz Hücreli Kanseri Taklit Eden Kutanöz Layşmanyazis Olgusu

Ali Murat Ceyhan1, Gonca Meriç1, Giray Aynali2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Isparta

Kutanöz layşmanyazis (KL) infekte tatarcıkların deriyi ısırma esnasında bulaştırdığı Leishmania genusuna ait protozonların neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde halen önemli bir sağlık sorunudur. Sıklıkla çocukluk yaş grubunda görülmektedir ve lezyonlar daha çok yüz, boyun ve ekstremiteler gibi vücudun açıkta kalan kısımlarında yerleşim göstermektedir. Endemik bölgelerde ve tipik özellikler gösteren vakalarda tanı koymak oldukça kolaydır. Fakat hastalığın deri belirtileri oldukça çeşitlilik gösterebilmekte ve sık görülen birçok dermatozu taklit edebilmektedir. Leishmania alt tipi, konağın immün yanıtı ve yaşına bağlı olarak hastalık oldukça farklı ve atipik bulgular ile seyredebilmekte ve ilk muayenede KL tanısı kolaylıkla atlanabilmektedir. Kutanöz lezyonlardaki bu çeşitlilik ve sıra dışı bulgular, özellikle KL’nin nadir görüldüğü non-endemik bölgelerde deneyimsiz hekimler açısından tanısal zorluğa neden olabilmektedir. Bu yazımızda non-endemik bölgede yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan 76 yaşındaki kadında skuamöz hücreli kanseri taklit eden bir KL olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz layşmanyazis, ayırıcı tanı, skuamöz hücreli kanser

Ali Murat Ceyhan, Gonca Meriç, Giray Aynali. A Case of Cutaneous Leishmaniasis Mimicking Squamous Cell Carcinoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 44-46

Corresponding Author: Ali Murat Ceyhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale