E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 53-54

Hcv enfeksiyonunun interferonla tedavisi sırasında ülserleşen lokalize liken planus

Zülal Erbağcı1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Dudak yerleşimli liken planus literatürde nadir olarak bildirilmiştir. Bu yazıda HCV pozitif, 48 yaşındaki bir kadın hasta alt dudakta lokalize liken planus olgusu sunulmaktadır. Hastanın lezyonu yapılan interferon tedavisinden bir ay sonra ülsere olmuş ve tedavinin kesilmesinden sonra gerilemiştir.


Zülal Erbağcı. Hcv enfeksiyonunun interferonla tedavisi sırasında ülserleşen lokalize liken planus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 53-54
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale