E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral athelia: a case report. [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 211-212

Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral athelia: a case report.

Bilal Doğan1, Oktay Taşkapan1, Yavuz Harmanyeri1

Hypohidrotic ectodermal dysplasia (HED) shows X-linked recessive inheritance in almost all cases. The main features are hypotrichosis, absent or reduced sweating and partial or total anodontia. We present a male infant who has HED with bilateral athelia, because it is rarely seen.

Keywords: Hypohidrotic ectodermal dysplasia, bilateral athelia.

Bilateral memebaşı yokluğu gösteren hipohidrotik ektodermal displazi olgusu

Bilal Doğan1, Oktay Taşkapan1, Yavuz Harmanyeri1
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Dermatoloji-Allerji Kliniği

Hipohidrotik ektodermal displazi, olguların hemen tümünde X' e bağlı geçiş göstermektedir. Başlıca özellikleri, hipotrikoz, azalmış veya tamamen kaybolmuş terleme ve parsiyel veya tam anodontiya'dır. Nadir görülmesi sebebiyle, bilateral meme başı yokluğu gösteren hipohidrotik ektudermal displazili bir erkek infant sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hipohidrotik Ektodermal Displazi, bilateral meme başlı yokluğu.

Bilal Doğan, Oktay Taşkapan, Yavuz Harmanyeri. Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral athelia: a case report.. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 211-212
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale