E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 235-238

Topikal salisilik asit ile uvb etkileşimi

Emel Fetil1, Şebnem Özkan1
Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Fototerapi ile kombine şekilde uygulanan katran, antralin, kalsipotriyol ve salisilik asit gibi çeşitli topikal ajanların UVB ile etkileşimleri çeşitli araştırmalarla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada da, psoriasis olgularında UVB sağaltımı öncesi kullanılan saf beyaz vazelin ve salisilik asidin, UVb ile fototest yapılmış ve ince (0,1cc/25cm2) uygulanan %20 salisilik asitli vazelin ve günörtüsü ile de fototest tekrarlanmıştır. Kullanılan ajanların her birinin MED üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonuçta saf vazelin uygulamasının MED' yi arttırdığı, ardından salisilik asitli vazelinin MED' yi daha da arttırdığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, UVB' yi bloke edici etkinin ince uygulamaya göre kalın uygulamalarla da arttığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, UVB' yi bloke edici etkileri olan beyaz vazelin ve salisilik asidin hemen UVB sağaltımı öncesi lezyonlara uygulanması önerilmektedir.


Emel Fetil, Şebnem Özkan. Topikal salisilik asit ile uvb etkileşimi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 235-238
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale