E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 161-163

Akne vulgaris'de derecelendirme: farklı gözlerle sonuca ulaşılıyor mu?

Ekin Bozkurt Şavk1, Gül Karaman1, Neslihan Şendur1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Bu çalışmada akne vulgarisli olguların dermatozlarının şiddetini değerlendirmede mevcut lezyonların sayımı ile genel derecelendirmeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 69 akne olgusu üç dermatolog tarafından genel akne şiddet skoru ile derecelendirilmiş ve tüm olguların aynı dermatolog tarafından lezyon sayımı yapılmıştır. Farklı gözlemcilerin akne şiddet skorlarının birbirleri ve her hasta için hesaplanan ortalama skor ilişkisi anlamlı bir korelasyon göstermiştir. Lezyon sayımı ile elde edilen verilerin ortalama genel akne şiddeti skoru ile ilişkisi araştırıldığında, en belirgin korelasyon papülopüstüler lezyonların dikkatlice gözden geçirilmesi sonucu verilecek genel bir skorun uygulamasının kolay, tekrarlanabilir ve en önemlisi de yeterli bir derecelendirme seçeneği olduğu kanısına varılmıştır.


Ekin Bozkurt Şavk, Gül Karaman, Neslihan Şendur. Akne vulgaris'de derecelendirme: farklı gözlerle sonuca ulaşılıyor mu?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 161-163
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale