E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 149-153

Hepatit C virüsü ile ilişkili deri hastalıkları

Serap Utaş1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu bir çok ülkede halen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. HCV enfeksiyonlarında karaciğer dışı klinik belirtiler de tanımlanmıştır. Özellikle bazı deri hastalıkları HCV enfeksiyonları ile birliktelik göstermektedir. HCV enfeksiyonları ile miks kriyoglobülinemi ve porfiria kutanea tarda arasındaki ilişki kesinleşmiştir.


Serap Utaş. Hepatit C virüsü ile ilişkili deri hastalıkları. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 149-153
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale