E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of sarcoidosis diagnosed via skin involvement [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 78-80 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.99810

A case of sarcoidosis diagnosed via skin involvement

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz1, Rojda Aktar1, Gülay Bulut2, Serap Güneş Bilgili1
1Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Van, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Van, Turkey

Keywords: Sarcoidosis, skin, granulomatous disease

Deri tutulumu ile tanı alan sarkoidoz olgusu

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz1, Rojda Aktar1, Gülay Bulut2, Serap Güneş Bilgili1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Van

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, deri, granulomatöz hastalık

Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz, Rojda Aktar, Gülay Bulut, Serap Güneş Bilgili. A case of sarcoidosis diagnosed via skin involvement. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 78-80

Corresponding Author: Göknur Özaydın Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale