TURKDERM: 48 (2)
Cilt: 48  Ek: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
OLGU SUNUMLARI
1.
Üç dökümhane işçisinde gelişen işle ilişkili deri yanıkları: Mesleki korunma yöntemlerinin önemi
Work-related burns in three foundry workers: Importance of occupational safety methods
Aslı Aytekin, Arzu Karataş Toğral
doi: 10.4274/turkderm.48.s18  Sayfalar 80 - 82 (459 kere görüntülendi)

2.
Nadir görülen bir yenidoğan geçici dermatozu: Neonatal periungual hiperpigmentasyon
A rare neonatal transient dermatosis: Neonatal periungual hyperpigmentation
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Mustafa Atasoy, Akın Aktaş
doi: 10.4274/turkderm.48.s19  Sayfalar 83 - 84 (472 kere görüntülendi)

3.
Trastuzumab ile uyarılan radyasyon anımsatma dermatiti
Radiation recall dermatitis induced by trastuzumab
Emre Kaynak, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Pembegül Güneş
doi: 10.4274/turkderm.48.s20  Sayfalar 85 - 86 (526 kere görüntülendi)

4.
Doksisiklin kullanımına bağlı oluşan foto-onikoliz: Bir olgu sunumu
Photo-onycholysis due to doxycycline usage: A case report
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Şevki Özdemir, Mustafa Atasoy
Sayfalar 87 - 88 (496 kere görüntülendi)

5.
Vulvada dev fibroepitelyal polip
Giant fibroepithelial polyp of the vulva
Selma Korkmaz, Ufuk Küçük, Zehra Bozdağ
doi: 10.4274/turkderm.48.s22  Sayfalar 89 - 90 (510 kere görüntülendi)

6.
Kronik renal yetmezlikli bir olguda agresif seyirli merkel hücreli karsinom
An aggressive merkel cell carcinoma in a patient with chronic renal failure
Sevda Gizlenti, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Zehra Aşiran Serdar
doi: 10.4274/turkderm.48.s23  Sayfalar 91 - 93 (413 kere görüntülendi)

7.
Komedonal Darier hastalığı: Bir olgu sunumu
Comedonal Darier's disease: A case report
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy, Nesrin Gürsan
doi: 10.4274/turkderm.48.s24  Sayfalar 94 - 96 (473 kere görüntülendi)

8.
Fabry hastalığı: Bir olgu sunumu ve angiokeratomlara algoritmik yaklaşım
Fabry disease: A case report and algorithmic approach to angiokeratomas
Aslı Aksu Çerman, Janset Erkul Arıcı, İlknur Kıvanç Altunay, Cuyan Demirkesen, Nihal Aslı Küçükünal
doi: 10.4274/turkderm.48.s25  Sayfalar 97 - 100 (879 kere görüntülendi)

9.
Dosetaksele bağlı el-ayak sendromu: El sırtı tutulumunun ön planda olduğu 3 olgu
Hand-foot syndrome induced by docetaxel: Three patients with prominent involvement of the dorsum of the hand
Algün Polat Ekinci, Yasemin Erdem, Can Baykal
doi: 10.4274/turkderm.48.s26  Sayfalar 101 - 104 (668 kere görüntülendi)

10.
Ankilozan spondilitli hastada infiliksimab tedavisine bağlı gelişen Andrews püstüler bakteridi: Olgu sunumu
Pustular bakterid of Andrews during infiliximab therapy for ankylosing spondylitis: A case report
Sarenur Esener, İnci Mevlitoğlu
doi: 10.4274/turkderm.48.s27  Sayfalar 105 - 107 (547 kere görüntülendi)

11.
Palmar yerleşimli liken planus
Palmar involvement in lichen planus
Müzeyyen Gönül, Gökçe Işıl Kurmuş, Filiz Canpolat, Aysun Gökçe
doi: 10.4274/turkderm.48.s28  Sayfalar 108 - 110 (484 kere görüntülendi)

12.
Oral isotretinoin tedavisi sırasında gelişen gingival piyojenik granülom
Gingival pyogenic granuloma developing during isotretinoin treatment
Engin Şenel, Selda Kargın Kaytez, Yasemin Yuyucu Karabulut
doi: 10.4274/turkderm.48.s29  Sayfalar 111 - 113 (457 kere görüntülendi)

13.
Lipoid proteinozis (Urbach-Wiethe hastalığı): Bir olgu sunumu
Lipoid proteinosis (Urbach-Wiethe disease): A case report
Munise Daye, Seda Doğan, İnci Mevlitoğlu, Sarenur Esener, Hatice Toy
doi: 10.4274/turkderm.48.s30  Sayfalar 114 - 116 (481 kere görüntülendi)

14.
Nevüs komedonikus sendromuna eşlik eden nevüs depigmentozus
Nevus depigmentosus accompanying nevus comedonicus syndrome
Banu Çağlar, Seçil Saral, Bengü Nisa Akay, Aylin Heper, Hatice Şanlı
doi: 10.4274/turkderm.48.s31  Sayfalar 117 - 120 (541 kere görüntülendi)

15.
Psoriasis nedeniyle infliksimab kullanmakta olan hastada gelişen dissemine tüberküloz ve kalp yetmezliği
Disseminated tuberculosis and heart failure in a patient receiving infliximab for psoriasis
Ercan Çalışkan, Deniz Doğan, Erol Koç, Gürol Açıkgöz, Yalçın Gökoğlan, Yavuz Çekli, Ahmet Akar
doi: 10.4274/turkderm.48.s32  Sayfalar 121 - 124 (452 kere görüntülendi)

16.
Fordyce anjiyokeratomalı bir çocuk olgu
Angiokeratoma of fordyce in a children
Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Ayşe Serap Karadağ, İrfan Bayram, Serhat Özdemir
doi: 10.4274/turkderm.48.s33  Sayfalar 125 - 127 (444 kere görüntülendi)

17.
Nodüler hidradenom: Dermal nodüllerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken nadir bir tanı
Nodular hidradenoma: A rare diagnosis to keep in mind in differential diagnosis of dermal nodules
Seval Doğruk Kaçar, Şemsettin Karaca, Pınar Özuğuz, Çiğdem Tokyol, Emre Kaçar, Faruk Erkan
doi: 10.4274/turkderm.48.s34  Sayfalar 128 - 129 (532 kere görüntülendi)

18.
Süperfisyel granüomatöz tip piyoderma gangrenozum: İki olgu sunumu
Superficial granulomatous pyoderma gangrenosum: A report of two cases
Işın Sinem Bağcı, Mehmet Salih Gürel, Aslı Turgut Erdemir, Ümmühan Kiremitçi, Esra Paşaoğlu
doi: 10.4274/turkderm.48.s35  Sayfalar 130 - 132 (437 kere görüntülendi)

19.
“Petroleum nafta”ya bağlı mesleksel irritan kontakt dermatit olgusu
Occupational irritant contact dermatitis due to petroleum naphtha
Aslı Aytekin, Arzu Karataş Toğral
doi: 10.4274/turkderm.48.s36  Sayfalar 133 - 135 (409 kere görüntülendi)