E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 1 Year : 2021


Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Eksizyonla tedavi edilen ve rhomboid flep ile rekonstrüksiyonu yapılan floroskopiye bağlı kronik radyodermatit [TURKDERM]
TURKDERM. 2020; 54(4): 156-158 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.26918

Eksizyonla tedavi edilen ve rhomboid flep ile rekonstrüksiyonu yapılan floroskopiye bağlı kronik radyodermatit

Müge Göre Karaali1, Soner Karaali2, Ayşe Esra Koku Aksu3, Mehmet Salih Gürel4
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Erzincan, Türkiye
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Erzincan, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dermatoloji, İstanbul, Türkiye
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul, Türkiye

Floroskopi özellikle minimal invaziv prosedürler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Floroskopi ilişkili kronik radyodermatitin (FİKRD) tanısı, hastaların cerrahi prosedürlerde farkında olmadan radyasyona maruz kalması nedeniyle gözden kaçırılabilir. Uzun süren veya çoklu girişimler akut ve kronik deri hasarı riskini artırır. Burada, eksizyon ile tedavi edilen ve rhomboid flep ile rekonstrüksiyonu yapılan FİKRD tanısı konmuş bir hastayı sunuyoruz. Radyasyona bağlı malignite riski nedeniyle, cerrahi eksizyon ve defekte göre rekonstrüksiyon ile onarım bir tedavi seçeneği olarak tercih edilebilir. Özellikle uzun sureli floroskopi eşliğinde yapılan prosedürlerin ardından klinik takip önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Floroskopi, radyodermatit, dermatolojik cerrahi, rhomboid flep

Fluoroscopy-induced chronic radiation dermatitis treated with excision and reconstructed with rhomboid flap

Müge Göre Karaali1, Soner Karaali2, Ayşe Esra Koku Aksu3, Mehmet Salih Gürel4
1Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Erzincan, Turkey
2Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Clinic of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Department, Erzincan, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
4Medeniyet University Faculty of Medicine, Göztepe Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey

Fluoroscopy is widely used for minimally invasive procedures. The diagnosis of fluoroscopy-induced chronic radiation dermatitis (FICRD) may be overlooked, because patients may unintentionally be exposed to radiation in surgical procedures. Prolonged or multiple procedures increase the risk of acute and chronic skin damage. Herein, we report a patient diagnosed with FICRD treated with excision and reconstructed with rhomboid flap. Due to the risk of radiation-related malignancy, complete surgical excision and suitable reconstruction according to the skin defect may be preferred as a treatment option. Clinical follow-up is important especially following prolonged fluoroscopy-guided procedures.

Keywords: Fluoroscopy, radiation dermatitis, dermatologic surgery, rhomboid flap

Müge Göre Karaali, Soner Karaali, Ayşe Esra Koku Aksu, Mehmet Salih Gürel. Fluoroscopy-induced chronic radiation dermatitis treated with excision and reconstructed with rhomboid flap. TURKDERM. 2020; 54(4): 156-158

Sorumlu Yazar: Müge Göre Karaali, Türkiye
LookUs & Online Makale