E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 54 Issue : 4 Year : 2021


Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Bir plazma hücreli keilit olgusunda dermoskopik ve reflektans konfokal mikroskopik bulgular [TURKDERM]
TURKDERM. 2020; 54(4): 167-169 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.22571

Bir plazma hücreli keilit olgusunda dermoskopik ve reflektans konfokal mikroskopik bulgular

Banu Yaman1, Işıl Karaarslan2, Ayda Acar2, Mine Hekimgil1, Taner Akalın1, Fezal Özdemir2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Plazma hücreli keilit, reflektans konfokal mikroskopi, dermoskopi

Dermoscopic and reflectance confocal microscopic findings in a case of plasma-cell cheilitis

Banu Yaman1, Işıl Karaarslan2, Ayda Acar2, Mine Hekimgil1, Taner Akalın1, Fezal Özdemir2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Izmir
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Izmir

Keywords: Plasma-cell cheilitis, reflectance confocal microscopy, dermoscopy

Banu Yaman, Işıl Karaarslan, Ayda Acar, Mine Hekimgil, Taner Akalın, Fezal Özdemir. Dermoscopic and reflectance confocal microscopic findings in a case of plasma-cell cheilitis. TURKDERM. 2020; 54(4): 167-169

Sorumlu Yazar: Ayda Acar, Türkiye
LookUs & Online Makale