E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 56 Ek : 2 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Koronavirüs hastalığı-2019’dan sonra gelişen liken planus: Bir olgu sunumu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 88-90 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.24571

Koronavirüs hastalığı-2019’dan sonra gelişen liken planus: Bir olgu sunumu

Zuhal Metin1, Koray Durmaz2, Deniz Unluer Kapiskay3
1Atatürk Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Zonguldak, Türkiye
2Bozüyük Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Bilecik, Türkiye
3Bozüyük Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Bilecik, Türkiye

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve açıklanamayan viral pnömoni olgularına neden olan yeni Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), birkaç ay içinde tüm dünyaya hızla yayıldı ve Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Birçok COVID-19 hastası arasında hastalığın belirtileri bildirilmiştir. Şimdiye kadar en sık bildirilen deri bulguları morbiliform döküntü, ürtikeryal lezyonlar, purpurik lezyonlar, oral veziküller ve Pitriyazis rosea’dır. Burada, literatürde sınırlı sayıda olgu ile bildirilen bir COVID-19’a bağlı liken planus olgusu histopatolojik bulguları ile birlikte sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Likenoid dermatit, Koronavirüs hastalığı-2019, pandemi, liken planus

Lichen planus occuring after Coronavirus disease-2019: A case report

Zuhal Metin1, Koray Durmaz2, Deniz Unluer Kapiskay3
1Atatürk State Hospital, Clinic of Dermatology, Zonguldak, Turkey
2Bozuyuk State Hospital, Clinic of Dermatology, Bilecik, Turkey
3Bozuyuk State Hospital, Clinic of Pathology, Bilecik, Turkey

The novel Coronavirus disease-2019 (COVID-19), which emerged in December 2019 and caused an unexplained viral pneumonia, rapidly spread worldwide within a few months. A pandemic was declared by the World Health Organization in March 2020. Several cutaneous manifestations of the disease among patients with COVID-19 have been reported. Thus far, the most frequently reported cutaneous findings are morbiliform rash, urticarial lesions, purpuric lesions, oral vesicles, and pityriasis rosea. This report presents a case of lichen planus secondary to COVID-19 and its histopathological findings, which is rarely reported in the literature.

Keywords: Lichenoid dermatitis, Coronavirus disease-2019, pandemic, lichen planus

Zuhal Metin, Koray Durmaz, Deniz Unluer Kapiskay. Lichen planus occuring after Coronavirus disease-2019: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 88-90

Sorumlu Yazar: Koray Durmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale