E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 57 Ek : 2 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Tüm tırnak ünitesinin eksizyonu ve greftlemesi nasıl yapılır? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 69-72 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.34101

Tüm tırnak ünitesinin eksizyonu ve greftlemesi nasıl yapılır?

Ozan Erdem1, Yusuf Kelleci1, Begüm Çalım Gürbüz2, Fatih Göktay3
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3Özel Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: cerrahi, eksizyon, greft, subungual keratoakantom, tırnak, tümör

How to perform the whole nail unit excision and grafting?

Ozan Erdem1, Yusuf Kelleci1, Begüm Çalım Gürbüz2, Fatih Göktay3
1University of Health Sciences Türkiye, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Dermatology and Venereology, İstanbul, Türkiye
2University of Health Sciences Türkiye, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Türkiye
3te Dermatology Practice, İstanbul, Türkiye

Keywords: excision, graft, nail, subungual keratoacanthoma, surgery, tumor

Ozan Erdem, Yusuf Kelleci, Begüm Çalım Gürbüz, Fatih Göktay. How to perform the whole nail unit excision and grafting?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 69-72

Sorumlu Yazar: Ozan Erdem, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale