E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sayı : 58 Ek : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Lupus miliaris disseminatus fasiei'in olağandışı histopatolojik bulguları: Bir olgu sunumu [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 24-26 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2024.55531

Lupus miliaris disseminatus fasiei'in olağandışı histopatolojik bulguları: Bir olgu sunumu

Pooja Bains, Priya Kapoor, Navleen Kaur
Dermatoloji Bölümü, SGRDIMSR, Amritsar, Pencap, Hindistan

Lupus miliaris disseminatus fasiei (LMDF), genç erişkinlerde yüzü etkileyen, yanaklarda, göz kapaklarında ve kulaklar ve boyun da dahil olmak üzere birkaç ekstrafasiyal bölgede ani asemptomatik deri renginden kırmızı kahverengiye kadar değişen renkte papüllerin ortaya çıktığı kronik granülomatöz bir hastalıktır, ancak genel fikir birliği bunun pilosebase üniteye karşı bir immün yanıt olduğu yönündedir. Çeşitli histopatolojik çalışmalar granülomların pilosebase ünitelerle ilişkili olduğunu bulmuştur. Mevcut olguda, bir LMDF olgusunda rüptüre infundibüler kisti çevreleyen nadir görülen yabancı cisim granülomu tartışılmaktadır. Rüptüre infundibüler kistin, LMDF’de granülom gelişimi ile sonuçlanan enflamatuvar reaksiyonun indüklenmesindeki rolü göz ardı edilemez.

Anahtar Kelimeler: Olağandışı, olgu sunumu, rüptüre infundibüler kist

Unusual histopathological findings of lupus miliaris disseminatus faciei: A case report

Pooja Bains, Priya Kapoor, Navleen Kaur
Department of Dermatology, Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences & Research, Amritsar, India

Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF) is a chronic granulomatous disorder affecting the face in young adults with sudden eruption of asymptomatic skin colored to red-brown papules on cheeks, eyelids and few extrafacial sites including ears and neck. There has been disputation about the origin of the disease, but the consensus is that it is an immune response to the pilosebaceous unit. Various histopathological studies have found granulomas in association with pilosebaceous units. The present case discusses the rare occurrence of foreign body granuloma surrounding a ruptured infundibular cyst in the case of LMDF. The role of a ruptured infundibular cyst in the induction of an inflammatory reaction resulting in the development of granuloma in LMDF cannot be ruled out.

Keywords: Unusual, case report, ruptured infundibular cyst

Pooja Bains, Priya Kapoor, Navleen Kaur. Unusual histopathological findings of lupus miliaris disseminatus faciei: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 24-26

Sorumlu Yazar: Pooja Bains, India
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale