E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 2 Year : 2021
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliği yorumlama tavsiyeleri [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 61-69 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.93284

Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneği yönetmeliği yorumlama tavsiyeleri

Aslan Yürekli1, Ayşenur Botsalı2, Ercan Çalışkan2
1Kuşadası Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Aydın, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Asker hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredildiği 2016 yılından beri daha önce bu hastanelerce yapılan askeri öğrenci adayları, personel adayları ve halihazırda askeri personel olan kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (SYY) hükümlerince değerlendirmelerine yönelik sağlık kurulu heyet muayeneleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hekimler tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Sivil hekimlerin yönetmelik hükümlerine yabancı olmaları ve ek olarak temel kavramlar düzeyindeki bilgi noksanlıkları karar vermekte sıklıkla tereddütlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu derlemede Türk Silahlı Kuvvetleri SYY’nin, deri ve zührevi hastalıklar ile ilişkili bölümünün yorumunu sık karşılaşılan olgu örnekleri ışığında sunmak ve sivil hekimlere tereddüt yaşadıkları konularda yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, askeri tıp, askeri personel

Turkish Armed Forces health competence regulation interpretation recommendations

Aslan Yürekli1, Ayşenur Botsalı2, Ercan Çalışkan2
1Kuşadası State Hospital, Clinic of Dermatology, Aydın, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Gülhane Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey

After the transfer of military hospitals to the Ministry of Health, examinations of candidates for military personnel and those who are currently military personnel have started to be carried out by civilian doctors whether they are suitable for military service. Civilian doctors are unfamiliar with this practice and therefore hesitate to decide on some issues. The aim of this review is to interpret the skin and venereal diseases section of the Turkish Armed Forces (TAF) health competence regulation (HCR) and to assist to civilian physicians about regulation that they are foreigners.

Keywords: Dermatology, military medicine, military personnel

Aslan Yürekli, Ayşenur Botsalı, Ercan Çalışkan. Turkish Armed Forces health competence regulation interpretation recommendations. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(2): 61-69

Sorumlu Yazar: Aslan Yürekli, Türkiye
LookUs & Online Makale