E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 58-60

Aktinik granuloma

Rana Anadolu1, Tuğba Oskay1, Ayşe Boyvat1, Erbak Gürgey1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Aktinik Granuloma (AG), güneş gören bölgelerde multipl anüler lezyonlarla karakterize bir deri reaksiyonu olarak 1975 yılında O' Brien tarafından tanımlanmıştır. Burada ender görülmesi nedeniyle 68 yaşında AG tanısı konulan bir bayan hasta sunuyoruz.


Rana Anadolu, Tuğba Oskay, Ayşe Boyvat, Erbak Gürgey. Aktinik granuloma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 58-60
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale