E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
TURKDERM - Turkish Archives of Dermatology and Venereology - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 34 (1)
Volume: 34  Issue: 1 - 2000
BAŞYAZI
1.
Saç kozmetikleri
Tuğba Oskay, Hatice Erdi
Pages 18 - 24

DERLEME
2.
Nonmelanositer dökülerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi
Mahmut Cüneyt Soyal, Emel Fetil, Uğur Papuçcuoğlu, Ali Tahsin Güneş
Pages 26 - 33

ARAŞTIRMA
3.
Immunsupresif sağaltım alan hastalarda oral kandida infeksiyonu prevalansı
Ayşe Perşembe, Kübra Eren Bozdağ, Ahmet Karaman
Pages 34 - 37

4.
Glutatyon s-transferaz ve ultraviole ışıması
Melih Akyol, V. Kenan Çelik, Sedat Özçelik, Ahmet Aker
Pages 38 - 40

5.
Alopesi areatada siklosporinin yeri: Ne zaman ve nasıl?
Oya Oğuz, Server Serdaroğlu, Zekayi Kutlubay, Seher Küçükoğlu
Pages 41 - 44

6.
Van'da kseroderma pigmentozum
Ahmet Metin, Mehmet Bekerecioğlu, Serdar Uğraş, İbrahim Delice
Pages 45 - 48

OLGU BİLDİRİSİ
7.
Altın tedavisi sırasında görülen pitriyasis rosea benzeri döküntü
Ayşe Kavak, Murat Alper, Selim Atila
Pages 49 - 51

8.
Akne fulminans
Zülal Erbağcı
Pages 52 - 57

9.
Aktinik granuloma
Rana Anadolu, Tuğba Oskay, Ayşe Boyvat, Erbak Gürgey
Pages 58 - 60

SÜREKLİ EĞİTİM
10.
Nörofibromatozis
Server Serdaroğlu, Zekayi Kutlubay
Pages 60 - 62

LookUs & Online Makale