E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 49-51

Altın tedavisi sırasında görülen pitriyasis rosea benzeri döküntü

Ayşe Kavak1, Murat Alper2, Selim Atila3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
3Pendik Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Çeşitli romatolojik ve deri hastalıklarında sistemik altın tedavisinin yararlı etkileri yanında, mukokütanöz yan etkileri de bilinmektedir. Altın tedavisi sırasında pitriyasis rosea benzeri erüpsiyonu olan bir romatoid artrit hastası sunuldu. Döküntü, tedavinin kesilmesi ile geriledi.


Ayşe Kavak, Murat Alper, Selim Atila. Altın tedavisi sırasında görülen pitriyasis rosea benzeri döküntü. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 49-51
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale