E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 52-57

Akne fulminans

Zülal Erbağcı1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Akne fulminans genellikle adölesan çağdaki erkeklerde görülen, ani başlayan ağır ülseratif akne lezyonları ve eritrosit sedimentasyon hızında artma , lökositoz, anemi gibi bazı laboratuvar bulgularıyla karakterize nadir bir akne varyantıdır. Yüksek ateş, halsizlik, kas-eklem ağrıları, kilo kaybı gibi sistemik semptomlarla birlikte dramatik bir klinik seyir izleyen hastalığa bazen litik kemik lezyonları, sinovit, eritema nodozum, mikrohematüriyle birliktelik gösteren akne fulminans olgusu sunuldu. Hasta izotretinoin, oral prednizolon ve eritromisin kombinasyonuyla başarılı bir şekilde tedavi edildi, ancak sistemik kortikosteroid kesildiğinde sırtta ülseratif lezyonlar tekrarlandı ve kemik sintigrafisiyle korpus sternumda artmış aktivite tutulumu saptandı.


Zülal Erbağcı. Akne fulminans. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 52-57
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale