E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 26-33

Nonmelanositer dökülerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi

Mahmut Cüneyt Soyal1, Emel Fetil1, Uğur Papuçcuoğlu2, Ali Tahsin Güneş1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Dermatoskopi nonmelanositer pigmentli deri dökülerinin, melanom ve melanositik pigmentli deri dökülerinden ayrımında başarılı bir yöntemdir. Yöntemin tanısal duyarlılık oranı melanositik pigmentli deri dökülerinde halen kısıtlı iken, bazı nonmelanositik pigmentli deri dökülerinde %100' e ulaştığı bildirilmiştir. Bu çalışmada 19 nonmelanositer dökü (7 Basalioma, 6 seboreik keratoz ve 6 hemangioma) klinik ve dermatoskopik özellikleri ile değerlendirilerek, döküler total olarak çıkarılmış ve belirlenen dermatoskopik bulguların histopatolojik düzeydeki karşılıkları taranmıştır. Belirlenen bulgular deribilim yazınında tanımlanmış olan verilerle uymakla birlikte pigmentasyon belirlenen basalioma olgularında histopatolojik düzeyde bazaloid göze kümeleri dışında "dermisde" ve "bazal tabakada" da melanin artışı bulunduğu tespit edilmiştir. Dermatoskopi, nonmelanositik pigmentli deri dökülerinde histopatolojik incelemeye gerek duymaksızın, kolayca tanı ve ayırıcı tanı yapılmasına olanak sağlaması nedeni ile günlük kullanımda etkili bir yöntem olarak yerini almıştır.


Mahmut Cüneyt Soyal, Emel Fetil, Uğur Papuçcuoğlu, Ali Tahsin Güneş. Nonmelanositer dökülerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 26-33
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale