E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 41-44

Alopesi areatada siklosporinin yeri: Ne zaman ve nasıl?

Oya Oğuz1, Server Serdaroğlu1, Zekayi Kutlubay1, Seher Küçükoğlu1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Alopesi areata tedavisinde sistemik yoldan tek başına veya başka tedavilerle birlikte uygulanan siklosporin (cyc-A) ile elde edilen başarı oranları oldukça değişiktir. Bu çalışmada 27 alopesi areata olgusunda en az 12 ay süreyle kullanılan sistemik cyc-A' in, sistemik kortikoterapiye kıyasla avantajları ve hangi endikasyonlarda tedavi başarısını etkilemekte olduğu araştırılmıştır. Cyc-A oral yoldan 5 mg/kg/gün dozunda 10 hastada tek başına, 17 hastada sistemik kortikoterapiyle birlikte kullanılmıştır. Cyc-A endikasyonları; "ophiasis", sık nevüs veya sistemik kortikoterapiye direnç görülmesi olarak belirlenmiştir. Cyc-A tedavisi ile hastaların %77' sinde (21 olgu) kozmetik iyilik gözlenmiştir ve olguların %48.1' inde (13 olgu) tedavi süresince yeni atak gelişmemiştir. Cyc-A ile ilk iyileşme bulguları hastaların %85.1' inde 4-21 hafta arasında gözlenmiştir. Cyc-A' in konvansiyonel tedaviye dirençli ve kötü prognostik kriter taşıyan hastalarda uygun vir tedavi seçeneği olduğuna karar verilmiştir.


Oya Oğuz, Server Serdaroğlu, Zekayi Kutlubay, Seher Küçükoğlu. Alopesi areatada siklosporinin yeri: Ne zaman ve nasıl?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(1): 41-44
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale