E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Ticks and Dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 132-138

Ticks and Dermatology

Emine Derviş
Haseki Hospital, Dermatology Department,İstanbul

In 2002, cases with Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (CCHF ) were diagnosed in Turkey and increasing numbers of those similar cases in following years have caused a big concern around the whole country. Because of the increasing numbers of patients referred to the dermatology clinics with tick related skin conditions or just with the need for a tick extraction, we found it necessary to review the recent information about ticks and tick-related skin diseases.

Keywords: Tick, Mediterranean Spotted Fever, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, Lyme Disease

Keneler ve Dermatoloji

Emine Derviş
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,istanbul

Ülkemizde 2002 yılında Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) tanısı alan olguların saptanması ve 2002'den bu yana hasta sayısının artması yanısıra ölümlerin görülmesi tüm ülkede kene korkusuna neden olmuştur. Dermatoloji polikliniklerine kene çıkartılması amacıyla veya keneye bağlı deri döküntüleri ile başvuran hastaların zaman içinde artışı nedeniyle hazırlanan bu derlemede ülkemizde görülen döküntüye neden olan kene ile ilişkili hastalıklar ve keneler hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kene, Akdeniz Benekli Ateşi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme Hastalığı

Emine Derviş. Ticks and Dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(4): 132-138

Corresponding Author: Emine Derviş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale