E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 168-171

Türkiye'deki lepralı hastanın akrabalık ilişkileri

Türkan Saylan1, Mustafa Sütlaş1
İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bu çalışmada, rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen 348 hasta dosyası, akrabalık ilişkileri yönünden değerlendirildi. Bunların hepsi, 124 aileyle ilişkiliydiler. Erkek-kadın oranları, 1,72' ydi. %93,10' u tedavi görmüş MB (çok basilli) olguydu ve %56,03' ünün yerleşimi Türkiye' nin doğru bölgesiydi. 348 hastanın aralarında 772 adet aile içi ilişki bulunmaktaydı. 160 (%45,98)' ında kardeşlik ilişkisi, 54 (%15,52)' sinde baba-oğul, 39 (%11,21)' unda baba-kız, 72 (%26,69)' sinde anne-oğul ve 40 (%11,9) ' ında anne-kız ilişkisi vardı. Bu grupta birbirleriyle evli olan hasta sayısı 93 (%26,72) idi. Bu bulgularımıza göre, kadın olarak annelerin, hastalığı çocuklarda babalarından daha sık geçirmeye yatkın oldukları konusunda bir spekülasyon yapabiliriz ki bu da çocuklarla çok yakın ilişkileriyle açıklanabilir. Beri yandan, erkek çocuklar, ana-babalarından hastalığı almada kızlara oranla daha yatkın olmuşlardır. Bu nedenle yeni hastalara, çoğunlukla her tipten eski hastaların yakın çevresinde rastlanabileceğini varsaymaktayız.


Türkan Saylan, Mustafa Sütlaş. Türkiye'deki lepralı hastanın akrabalık ilişkileri. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 168-171
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale