E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
TURKDERM - Turkish Archives of Dermatology and Venereology - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 33 (3)
Volume: 33  Issue: 3 - 1999
DERLEME
1.
Fotodinamik tedavi
Fezal Özdemir
Pages 137 - 148

ARAŞTIRMA
2.
Akne vulgaris tedavisinde kullanılan sistemik isotretinoinin oküler yan etkileri
Esin Erkin, Kamer Gündüz, Özcan Kayıkçıoğlu, Serap Öztürkcan, Cenap Güler
Pages 149 - 152

3.
Bazal hücreli karsinomda topikal fotodinamik tedavi
Can Ceylan, Fezal Özdemir, Sezer Erboz, Alican Kazandı, Aslı Özol
Pages 153 - 157

4.
Yama testi uygulanan 225 el ekzemalı hastanın mesleksel faktörler ve atopi yönünden değerlendirilmesi
Esen Özkaya Bayazıt, Havva Güngör, Nilüfer Özinan, Güzin Özarmağan
Pages 160 - 166

5.
Türkiye'deki lepralı hastanın akrabalık ilişkileri
Türkan Saylan, Mustafa Sütlaş
Pages 168 - 171

6.
Bir grup sklerotik deri hastalığında borrelia burgdorferi serolojisi
Rebiay Apaydın, Nilgün Bilen, Şeniz Dökmeci, Dilek Bayramgürler
Pages 172 - 175

OLGU BİLDİRİSİ
7.
Yirmi tırnak distrofisine eşlik eden alopesi areata olgusu
Kübra Eren Bozdağ, Füsun Güven, Ahmet Karaman
Pages 179 - 181

8.
Pakinoişi kongenita: Sporadik bir olgu
Işıl İnanır, Şebnem Aktan, Berna Şanlı, Nuran Uz
Pages 182 - 184

9.
Bir nevoid bazal hücreli karsinom sendromu olgusu
Ertuğrul H. Aydemir, Mustafa Özdemir, Cuyan Demirkesen, Ayhan Deviren
Pages 185 - 189

SÜREKLİ EĞİTİM
10.
Kronik otoimmün ürtiker
Zeynep Demirçay, Oya Gürbüz
Pages 190 - 193

LookUs & Online Makale