E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 137-148

Fotodinamik tedavi

Fezal Özdemir1
Ege Üniversitesi Tıp Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Fotodinamik tedavi (PDT), fotosensitizörlerin ışık ile aktive olması sonucunda meydana gelen, yüksek derecede reaktif oksijen ara ürünleri ile hastalıkların tedavi edilmesi yöntemidir.bu nedenle derlemede son literatür bilgileri dikkate alınarak oldukça yeni olan bu tedavi şeklinin etki mekanizması, tedavide kullanılan çeşitli fotosensitizörler ve ışık kaynakları, dermatolojik endikasyonları ve klinik uygulamaları belirtilmektedir. Bugün için PDT aktinik keratoz, süperfisyel bazal hücreli karsinom ve spinal hücreli karsinom ve Bowen hastalığında konvansiyonel tedavilere bir alternatif gibi gözükmektedir. Yakın gelecekte yapılacak kontrollü çalışmalar, yeni geliştirilecek fotosensitizörler ve ışık kaynaklarıyla, bu tedavi metodunun ve endikasyonlarının genişleyeceği


Fezal Özdemir. Fotodinamik tedavi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 137-148
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale