E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 179-181

Yirmi tırnak distrofisine eşlik eden alopesi areata olgusu

Kübra Eren Bozdağ1, Füsun Güven1, Ahmet Karaman1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Yirmi tırnak distrofisi, tırnakların hepsinde matlaşma, frajilite, longitudinal sırtlanma ve serbest kenarda yarılmalar gösteren polietyolojik bir tırnak bozukluğudur. Yirmi tırnak distrofisiyle birlikte alopesi areata saptanan 14 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.


Kübra Eren Bozdağ, Füsun Güven, Ahmet Karaman. Yirmi tırnak distrofisine eşlik eden alopesi areata olgusu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(3): 179-181
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale