E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 102-105

Soliter mastositom: İki olgu sunumu

Başak Yalçın1, Gül Bükülmez1, Sedef Şahin1, Özay Özkaya2, Aylin Düzova1, Ayşen Karaduman1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Mastositoz çocuk ve erişkinlerde oldukça nadir görülen,mast hücre hiperplazisi ile karakterize bir hastalıktır. Genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Bu yazıda soliter mastositom tanısı alan iki olgu sunulmaktadır. Her iki olgunun tipik klinik ve histopatolojik bulgularına ek olarak, bir olguda sistemik tutulum olmaksızın sistemik belirtiler gelişen büllöz soliter mastositom mevcuttur.


Başak Yalçın, Gül Bükülmez, Sedef Şahin, Özay Özkaya, Aylin Düzova, Ayşen Karaduman. Soliter mastositom: İki olgu sunumu. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 102-105
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale