E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
TURKDERM - Turkish Archives of Dermatology and Venereology - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 33 (2)
Volume: 33  Issue: 2 - 1999
BAŞYAZI
1.
Pigmente lezyonların tanısında doğru yaklaşım nasıl olmalıdır?
Nahide Onsun
Page 64
Abstract

DERLEME
2.
Primer lokalize kutanöz amiloidoz
Rebiay Apaydın, Dilek Bayramgürler
Pages 66 - 72

ARAŞTIRMA
3.
Solar keratozda fotodinamik tedavi
Sezer Erboz, Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı, Aslı Özol
Pages 75 - 78

4.
Vitiligolu hastaların epidemiyolojik değerlendirilmesi
Kamer Gündüz, Şule Afşar, Aylin Türel, Elif E. Filiz
Pages 81 - 83
Abstract

5.
Rozaseli hastalarda deri ve oküler bulgular arasındaki ilişkiler
Berna Şanlı, Şebnem Aktan, Cem Yıldırım, Ceyda Özyurt
Pages 86 - 89

OLGU BİLDİRİSİ
6.
Transisyonel hücreli mesane kanserinde indiferansiyederi metastazı
Özlem Su, Adem Fazlıoğlu, Cuyan Demirkesen, Mete Çek, Nahide Onsun
Pages 92 - 94

7.
Eosinofiliile birlikte anjiolenfoid hiperplazi
Güngör Yılmaz, Ahmet Karaman, Yasemin Gül
Pages 97 - 99

8.
Soliter mastositom: İki olgu sunumu
Başak Yalçın, Gül Bükülmez, Sedef Şahin, Özay Özkaya, Aylin Düzova, Ayşen Karaduman
Pages 102 - 105

SÜREKLİ EĞİTİM
9.
Büllü hastalıklarda immünfloresan bulgular
Soner Uzun, Hamdi R. Memişoğlu
Pages 108 - 118

LookUs & Online Makale