E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 92-94

Transisyonel hücreli mesane kanserinde indiferansiyederi metastazı

Özlem Su1, Adem Fazlıoğlu2, Cuyan Demirkesen3, Mete Çek2, Nahide Onsun1
1Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Transisyonel hücreli mesane kanserinde deri metastazları nispeten nadirdir. Metastaz, sıklıkla ilerlemiş kanserin geç bir bulgusudur. Deri metastazları histopatolojik olarak primer kanserden çok daha anaplastik özellikler gösterebilirler. Bu yazıda indiferansiye deri metastazı olan transisyonel hücreli bir mesane kanser olgusu sunulmaktadır.


Özlem Su, Adem Fazlıoğlu, Cuyan Demirkesen, Mete Çek, Nahide Onsun. Transisyonel hücreli mesane kanserinde indiferansiyederi metastazı. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 92-94
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale