E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 64

Pigmente lezyonların tanısında doğru yaklaşım nasıl olmalıdır?

Nahide Onsun1
Vakıf Gureba Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği


Nahide Onsun. Pigmente lezyonların tanısında doğru yaklaşım nasıl olmalıdır?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 64
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale