E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 97-99

Eosinofiliile birlikte anjiolenfoid hiperplazi

Güngör Yılmaz, Ahmet Karaman, Yasemin Gül
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Eosinofili ile birlikte anjiolenfoid hiperplazi (ALH) genç kadınlarda kulak ve saç çizgisi çevresinde oluşan, lenfosit ve eosinofil infiltratın çevrelediği vasküler kanalın benign bir proliferasyonudur. Epitheloid hemanjioma, atipik veya psödopiyojenik granüloma gibi sinonimleri bulunan hastalık, Kimura hastalığından ayrı bir antite olarak düşünülmektedir.37 yaşında kadın hasta dış kulak yolu ve kulak arkasında kırmızı kabarıklar yakınması ile başvurdu. Lezyonlarda kaşıntı sonrası hemoraji olduğu bildirildi. Fizik muayenesi olağan olan hastanındermatolojik muayenesinde aurikula içerisinde, dışkulak yolunda ve postauriküler bölgede parlak kırmızı renkli, grupe, papülo-nodüler anjiomatöz lezyonlar saptandı. Lezyonlardan alınan biyopsi ALHön tanısını doğruladı.


Güngör Yılmaz, Ahmet Karaman, Yasemin Gül. Eosinofiliile birlikte anjiolenfoid hiperplazi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 97-99

Corresponding Author: Güngör Yılmaz
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale