E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 108-118

Büllü hastalıklarda immünfloresan bulgular

Soner Uzun1, Hamdi R. Memişoğlu1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

İmmünbüllöz hastalıkların en önemli tanı yöntemi olan immünfloresan (İF) teknik, bu hastalıkların pek çoğunda tek başına tanı koydurmaya yeterlidir. İlk kullanılmaya başlandığından bu yana geçen ortalama 30-35 yıl içerisinde hızla gelişen,sensitivitesi yanında nispeten basitleşen ve kolay ulaşılabilir hale gelen İF, büllöz hastalıkların tanısında vazgeçilmez bir yöntem olmuştur. İF;karakteristik histopatolojik bulguları olan büllöz hastalıklarda dahi tanıyı kesinleştiren, hatta farklı bir tanımın konmasına da neden olabilen bir yöntemdir. Bu nedenle İF kanıtlanmamış bazı büllöz hastalık tanıları şüphe ile karşılanmalıdır. Bu yazıda İF yöntemlerin uygulama teknikleri belli başlı büllöz hastalıklarda saptanan immünfloresan bulgular gözden geçirilmiştir.


Soner Uzun, Hamdi R. Memişoğlu. Büllü hastalıklarda immünfloresan bulgular. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(2): 108-118
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale